Boris Vene o molitvi

V sklopu božične delavnice, ki je bila letos zaprte narave – povabljeni so bili samo udeleženci delavnic »Body Reset« –, je bila organizirana tudi videokonferenca, na kateri so udeleženci zastavljali Borisu in Aleksu (trener za izvajanje metode »Body Reset«, sicer pa Borisov sin) različna vprašanja. Eno izmed njih se je nanašalo tudi na molitev. Ker je odgovor zelo obširen, sta Boris in Aleks povzela le ključne točke. Odgovor, ki ga je Aleks prebral pred kamero, je spodaj tudi zapisan.

Začne se na 7:49, pred njim pa je Borisov uvodni pozdrav in nagovor, ki vsebuje razlago potencialov, katere prinaša leto 2017 v primerjavi z letom 2016.


Ključi do uspešne molitve

Najboljša navodila, kako moliti, oziroma, kaj molitev sploh je, je povedal Jezus, ko so ga apostoli vprašali, kako naj molijo.

Njegov odgovor je bila molitev »Oče naš«. Vendar ne v smislu, naj ponavljajo te besede, temveč je molitev »Oče naš« v bistvu nasvet, kako moliti. Oziroma, razlaga pristopa – ali kar celotnega »sistema« –, kako zasnovati in izpeljati postopek molitve.

Pred razlago pa še nekaj. To, kar nekateri imenujejo molitev, drugi imenujejo vizualizacija, tretji prošnja, četrti meditacija … Gre za enak (energijski) postopek, le imena so druga in tehnike – oziroma pot – se nekoliko razlikujejo. Na primer, molitev izraža neko verbalno željo oziroma prošnjo, z meditacijo se odpremo tej entiteti (h kateri molimo), z vizualizacijo se postavimo v končno stanje (uslišane želje / doseženega cilja) in podobno.

Vedno gre povsod za isti končni namen.

Navodila za učinkovito molitev, ali pa kakršno koli drugo prošnjo oziroma izražanje namena, se naslednja:

1. Najprej se uglasite z namenom. Svoje misli preusmerite oziroma se energijsko uskladite z entiteto, h kateri molite, oziroma, s katero se povezujete. Čim bolj jo začutite oziroma se z njo uskladite v vibraciji, harmonizirajte. (To pomeni, da bolj ko boste odprli srce, močnejša bo molitev.)

2. Namera je vedno ista: molite oziroma prosite, da se to področje, ki ga želite urediti, harmonizira oziroma izraža takšno vibracijo, kakršno izraža entiteta, h kateri molite. (Primer: ne prosite za, na primer, denar, temveč za izkušnjo notranjega stanja, ki bi ga doživljali, ko bi uredili finančne težave.) Od te entitete tudi ne morete zahtevati kar koli drugega, kar ta izraža. V molitvi »Oče naš« je ta točka predstavljena zelo jasno in direktno (».., kakor v Nebesih, tako na Zemlji.«): Molite, da se bo vibracija Zemlje – slednja predstavlja vaš problem – uskladila z vibracijo Nebes oziroma z (bolj) harmonično vibracijo entitete, k kateri molite.

3. Molite lahko samo do stopnje, do katere ste pripravljeni sami izražati to energijo. Zato ne morete prositi za, na primer, popolno zdravje, če v to ne verjamete. Oziroma, če ne morete začutiti tega stanja kot nekaj vsakdanjega oziroma kot vašo novo realnost. Ali povedano še drugače: Problem, za katerega rešitev prosite,  boste lahko rešili le do stopnje, do katere lahko dojemate harmonijo entitete, h kateri molite … in si sočasno lahko predstavljate, da tudi vaše področje – na primer, zdravje, kot smo rekli – izraža podobno vibracijo.

Primer: Če molite za zdravje, je vaša dejanska molitev v bistvu stanje, ki ga lahko začutite v sebi kot končno stanje. Torej ni molitev tisto, kar govorite, temveč energijski izraz tistega, kar lahko dejansko sprejmete kot svojo novo realnost. V primeru, ko ne verjamete, da se lahko popolnoma pozdravite oziroma iz katerega koli razloga niste sposobni energijsko izražati stanja popolnega zdravja – na primer, če globoko v sebi čutite občutek krivde in/ali občutek, da si zaslužite trdnega zdravja –, je vaša dejanska molitev energija, ki jo izražate; ne pa popolno zdravje (za kar v molitvi prosite verbalno).   

Nasvet: Če se ne morete videti kot popolnoma zdrave, ne prosite v molitvi »na prvo žogo« za zdravje, temveč pred tem prosite za modrost, moč in pogum, da osvojite energijsko stanje višje vibracije oziroma popolnega zdravja, saj bo v tem primeru molitev učinkovitejša. In potem zavestno delujte v to smer. Naredite vse, kar je v vaši moči, da lahko resnično zagledate sebe kot popolnoma zdravo osebo, se ob tem odlično počutite, se zavedate, da si to zaslužite oziroma ne čutite do popolnega zdravja nobenih (energijskih) zadržkov. Šele, ko boste lahko dejansko začutili oziroma v sebi sprejeli takšno naravnanost, se prepustite tej energiji.

4. Zelo pomembno je izražanje hvaležnosti oziroma spoznanja, iz katerega vira je prišla rešitev: Ni je našel naš intelekt in ni nam pomagala neka oseba, temveč je Stvarnik oziroma brezmejna inteligenca, ki deluje skozi vse in vsakogar, »povlekla konce«, da so se stvari postavile na svoje mesto.

To spoznanje je ključno, saj lahko z njim povežemo vzrok in posledico: za nekaj smo prosili in potem to dobili. Ker nam ni pomagala neka oseba – oziroma, njena »dobra volja« ali odprto srce –, temveč je skozi njo delovala Prasila oziroma Stvarnik, lahko ob tem spoznanju bolj zaupamo, da se ta inteligenca (Bog, Prasila, Ljubezen, Narava, podzavest …) odziva na naše molitve oziroma prošnje. Ne pa, kot bi morda razumeli, da nam je določena oseba slučajno pomagala, ali pa je ravno imela dober dan.

Namreč, če lahko povežemo uslišanje molitve z našo prošnjo ter z načinom, kako postopek deluje, se bomo vedno lahko obrnili na Vir. To pomeni, da ne bomo v prihodnosti želeli prejeti nečesa od, na primer, določene osebe, temveč bomo zaupali Stvarniku, da nam izpolni željo skozi katero koli osebo oziroma na kakršen koli način. 

Večkrat, ko bomo zaznali to vzročno-posledično zvezo, bolj bomo zaupali v svoje sposobnosti molitve. Oziroma, več vere, zaupanja in poguma bomo imeli, da prosimo za čedalje večje in pomembnejše stvari.

Obstaja pa še eno, posebno stanje molitve, ki ga doživljamo v času velike krize, ko se nikakor ne moremo povezati s pozitivni končnim rezultatom, temveč iščemo dobesedno čudež.

Tudi molitev v tem stanju ima svoje zakonitosti oziroma »pravila«, če želimo, da bo uspešna.

Komentarji